วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย อาญาและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย อาญาและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย อาญาและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ หากท่านประสงค์จะเเข้ารับการฝึกอบรม สามารถกรอกใบสมัครและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อข้อมูลบเพิ่มเติม ID Line : @774gnsza