วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน (PISA 2022)
สพป.นครราชสีมา

ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน (PISA 2022)

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2022) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา