วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กำหนดการอบรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ สมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ตามระบบ QR Cord หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ .