วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ “ขยับกาย กระชับใจ” ครั้งที่ 7
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ “ขยับกาย กระชับใจ” ครั้งที่ 7

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เดินทางประธานเปิดกิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ “ขยับกาย กระชับใจ” ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านน้อย
โดยได้แบ่งนักกีฬาเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมเสิงสางบุรี(อำเภอเสิงสางรวมกับอำเภอครบุรี) และวังธงชัย(อำเภอวังน้ำเขียวรวมกับอำเภอปักธงชัย) กีฬาที่ทำการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ และเปตอง
วัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1. เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
3. เพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อนพ้องน้องพี่ ภายใต้ชื่อ “ขยับกาย กระชับใจ” ได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 6 ครั้ง โดยมีแต่ละอำเภอได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ST Soccer อำเภอปักธงชัย
ครั้งที่ 2 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสันต์ อำเภอเสิงสาง
ครั้งที่ 3 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนแดง อำเภอปักธงชัย
ครั้งที่ 4 สนามกีฬาเพื่อนระเริง อำเภอวังน้ำเขียว
ครั้งที่ 5 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมาบกราด อำเภอครบุรี
ครั้งที่ 6 สนามบ้านราษฎร์สามัคคี อำเภอเสิงสาง