วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯลำมูลบน
สพป.นครราชสีมา

พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯลำมูลบน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โซติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำมูลบน ณ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ RT , NT และ O-NET
สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ หรือ ระดับประเทศ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา