วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZOOM) ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZOOM) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป้นเครือข่ายในการดำเนินงานการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2565 ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยการกรอกข้อมูลสมัครเข้ารับการอบรมโดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเอกสารการสมัครผ่านทาง https://bit/ly/ksp-eth หรือ QR CODE ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้