ข่าวโรงเรียนในสังกัด

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุริยนต์ กัลยาณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญา และร่วมกันร้องเพลง ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจราจรปลอดภัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง และ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง จราจรปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS ที่มาถ่ายทำ ในหัวข้อ เด็กสองภาษา โดยการสัมภาษณ์ ผอ. เฉลิมยศ พุทธา และคุณครูจ๋า คุณครูเป้ เกี่ยวกับกิจกรรมทา...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนครบุรีวิทยา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน ขึ้นระว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของห...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

ต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด+TO BE NUMBER 1

โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ สพม. มาโดยตามลำดับ จัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี...

Read More