วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจราจรปลอดภัย
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจราจรปลอดภัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง และ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง จราจรปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยจากการจราจร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ใส่ความเห็น