วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ไม่มีหมวดหมู่>>โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนได้เห็นความสำคัญของบุคลากรกทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติ ในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้จึงจัดทำโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” มาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี ซึ่งโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)

ใส่ความเห็น