วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบันฑิตศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบันฑิตศึกษา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะศึกษาศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระกับบัณฑิตศึกษาให้แก่บุคลากร ผู้ใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะบดี คณะศึกษาศาสตร์ หรือโทร 038102050 หรือ038391043