ข่าวโรงเรียนในสังกัด

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุริยนต์ กัลยาณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศ และเขียนทะเบียนประวัติ ข้าราชการครู

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น ดรกิตติพงศ์โด่งพิมาย ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 3 ให้การต้อนรับ ปฐมนิเทศ และเขียนทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชส...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การเข้าแถวเคารพธงชาติ และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 . ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าทีในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำถวายคว...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3

วันที่ 5 เมษายน 2564 ดรกิตติพงศ์โด่งพิมาย ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 3 ให้การต้อนรับ ปฐมนิเทศ และเขียนทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต3 จำนวน 2...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้เพื่อแสดงออกความจงรักภักดีต่อสถาบัน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าทีในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ที่ปรึกษาสพฐ.ตรวจเยี่ยม อาจวิทยาคารกรณีพลุตะไลตกใส่ศีรษะ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาสพฐ.พร้อมด้วย ดร.ชลินดา พิมพบุตร รอง.ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.ฉก.ชน.สพฐ.ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ที่ปรึกษา สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนอาจวิทยาคาร

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วย ดร.ชลินดา พิมพบุตร รอง.ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฉก.ชน.สพฐ.ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แ...

Read More