วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การเข้าแถวเคารพธงชาติ และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
สพป.นครราชสีมา

การเข้าแถวเคารพธงชาติ และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 . ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าทีในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน ทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น