สพป.นครราชสีมา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลั...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ศึกษาจังหวัดนครราชสีมาติดตาม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายสายัณห์ คอกขุดทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ให้การต้อนรับอนุคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและโครงการหลัก ตามกลไก กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ตรวจเยี่ยม รร.บ้านเมืองปักสามัคคี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีป...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานเขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว จำนวน 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีประสบการณ์ด้านการสอนในบริบทที่หลากหล...

Read More
สพป.นครราชสีมา

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีม เขต3 นางศลิษา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุ...

Read More