วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนบ้านลำไซกง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านลำไซกง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายจารุพันธ์   สุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง เพื่อเด็กไทย “เราจะเดินไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ โรงเรียนบ้านลำไซกง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา