วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA เขตสุจริต
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA เขตสุจริต

นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสพป.นครราชสีมา เขต 3 และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่างๆ ตามปฏิทินการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือด้าน IIT ด้าน EIT และด้าน OIT ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมผกากรอง (อ่างหิน 1) ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา