วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภารัฐละกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภารัฐละกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรทักษะและความสามารถทั้งด้านการบริหารซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2565 และเปิดการศึกษาอบรมตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566 โดยการจัดจะมีสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันศุกร์และวันเสาร์ หากท่านมใดสนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้