วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยธนาคารออมสินและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเจตนารมณ์ร่วมดันที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ทางด้านการเงิน การวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้