วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนสุจริต
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรม(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 โดยผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา