วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ร.ร. Stand Alone 28 โรงเรียน ปี 2565 ครั้งที่ 3
จัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ร.ร. Stand Alone 28 โรงเรียน ปี 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)