วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับเขตฯ ครั้งที่ 70
สพป.นครราชสีมา

ศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับเขตฯ ครั้งที่ 70

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา โดยจัดขึ้น ในวันที่ 12, 23, 26 และ 27 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 4 วันโดย
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ดำเนินการแข่งขัน ณ
– โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จำนวน 20 กิจกรรม
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดำเนินการแข่งขัน ณ
– โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จำนวน 68 กิจกรรม
– โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี จำนวน 59 กิจกรรม
– ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) จำนวน 5 กิจกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 จำนวน 21 กิจกรรม
-โรงเรียนบ้านแชะ จำนวน 12 กิจกรรม
-โรงเรียนครบุรีวิทยา
-โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา จํานวน 5 กิจกรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดำเนินการแข่งขัน ณ
-โรงเรียนครบุรีวิทยา จำนวน 61 กิจกรรม
-โรงเรียนบ้านแชะ จำนวน 32 กิจกรรม
รวมดำเนินการแข่งขัน ทั้งสิ้น 283 รายการ คณะกรรมการตัดสินได้รับความอนุเคราะห์ จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนปัญญานุกูล โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โรงเรียนครบุรี โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนเสิงสาง ข้าราชการบำนาญและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ หลากหลายสาขา เพื่อให้การ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม