วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ด้วย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดสัมมนา Education Talk ครั้งที่ 8 “ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 001 1515