วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อลมรเชิงปฏิบัติการ “SketchUp BIM + LayOut” รุ่นที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์

อลมรเชิงปฏิบัติการ “SketchUp BIM + LayOut” รุ่นที่ 3

ด้วยศุนย์นวัตกรรมการก่อรสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้กำหนดจัดโครงการ"SketchUp BIM + LayOut" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพิ่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ โทร 097-9191001