วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน
สพป.นครราชสีมา

อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครราชสีมา เขต3 วิทยากรให้ความรู้ได้แก่ นายสัญญา แก่นจำปา จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ อ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา