วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>พิธีเชิดชูเกียรติครูดี อำเภอครบุรี ประจำปี 2565
สพป.นครราชสีมา

พิธีเชิดชูเกียรติครูดี อำเภอครบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดี ประจำปี 2565 ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอครบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้พิธีเชิดชูเกียรติครูดีประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ วิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ และความรักสามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา