วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยและเสวนาเชิงวิชาการ “13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ”
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยและเสวนาเชิงวิชาการ “13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ”

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งราชการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเสาวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ” เพื่อให้แจ้งสมาชิกฯ ได้ทราบผลดำเนินการของสมาคมฯเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างถุกต้องตามแนวนโยบายของส่วนราชการได้ในวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565เวลา08.30-16.30น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร ห้องแคนเวนชัั่นจังหวัดกาญจนบุรี