วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

ด้วยกระทรววงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษษดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูจึงได้กำหนดหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยได้พัฒนาวิชาชีพและเกิดรายได้ตลอดจนการเสริมกลยุทธ์ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือลงได้ตามQR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ 044-251136 ต่อ 12