วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม -12 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร หากบุคลากรท่านใดสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมตามวันเวลาสถานที่ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้