วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นครราชสีมา เขต3 ดำเนินการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3