วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติตำแหน่งครูบรรจุใหม่
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติตำแหน่งครูบรรจุใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) จำนวน 26 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต 3