วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
สพป.นครราชสีมา

ขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.นายเผด็จศึกโชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (ว17) ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ โดยนางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ ห้อประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3