วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี
สพป.นครราชสีมา

ต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี

วันที่ 21 กันยายน 2565 พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านลำเพียก ตำบลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแล รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางมาถึง ได้รับการรายงานจาก นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 กล่าวทักทายคณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนเยาวชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ และร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกับตัวแทนเยาวชนแล้วรับฟังการนำเสนอผลงานภาพในฝัน ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนบ้านลำเพียกและโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาผู้แทนเยาวชนที่ชนะเลิศรับรางวัล ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากประธานมูลนิธิฯ และให้โอวาทกับเยาวชน ร่วมบันทึกภาพกับเยาวชนนักอนุรักษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เสร็จกิจกรรม