วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ อ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนStandAlone โรงเรียนเครือข่าย ที่มีการทบทวนการกำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพแและโรงเรียนเครือข่ายใหม่ พ.ศ.2566-2575 ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียน Stand Alone โดยการจัดทำแผนขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โรงเรียนเป็นศูย์กลางแห่งการเรียนรู้ และแชร์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง และสามารถแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก ขาดสื่ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ 11 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาการ โรงเรียนเครือข่าย 23 คน และผู้บริหารโรงเรียน Stand Alone 6 คน รวม 36 คน พี่เลี้ยงศึกษานิเทศก์ จำนวน 11 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทน อ.ก.ค.ศ.และ ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต3