วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพฐ.ปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพฐ.ปีงบประมาณ 2566

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพฐ. คือหลักสูตรการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแอดไลน์ "@640ertge" หรือแอดไลน์ส่วนตัว "yoouth2624" หรือโทร.09-44355951