วันพุธ, มีนาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>แข่งขันกรีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มนครธรรม
สพป.นครราชสีมา

แข่งขันกรีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มนครธรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานครธรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา