วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เปิดโครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านลำเพียก และโรงเรียนบ้านหนองไทร เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านลำเพียก ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา