วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยาำนักงาน กพ.กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จำนวน 2 รุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าในการสู่ตำแหน่งประเภมบริหาร โดยการอบรมกำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2566 และ 19 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2566 หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้