วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565

ตามสถานการณ์การลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน กบข.มูลค่าต่อหน่วยปรับลดลงเป็นผลกระทบระยะสั้นส่งผลต่อยอดเงินในบัญชีของสมาชิกปรับลดลงจากปี 2565 สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จึงมีความประสงค์ขอจัดอบรมให้ความรู้สมาชิก กบข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณในปี 2565 เพื่อทำความเข้าใจ โดยจะจัดอบรม 4 รุ่น ผ่านออนไลน์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าลิงค์ลงทะเบียนอบรมผ่านกิจกรรมตาม QR Code ตามลิงค์เอกสารดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้