วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการทุนการศึกษา ASEAN-Ching Young Leaders Scholarship Programme 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุนการศึกษา ASEAN-Ching Young Leaders Scholarship Programme 2022

ด้วย สำนักเลขาธิการอาเซียน แจ้งสาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาASEAN-Ching Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของอาเซียน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน 2.หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 3.หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หากบุคลากรในสังกัดท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์มการขอสมัครทุนการศึกษาได้ทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครทุนตามรายละเอียดและส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง E-mail [email protected]

ใส่ความเห็น