วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National lnstitute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูฯ ขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อหรือสมัครด้วยตนเองโดยผ่านการอบรมสมัครบน google from หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 022802736

ใส่ความเห็น