วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ด้าน 1-2
สพป.นครราชสีมา

กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ด้าน 1-2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน ความรู้ความสามารถ ของ นางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจ แกผู้ประเมิน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา