วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3

ใส่ความเห็น