วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2566

ด้วย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าศุนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยกาารพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้ หรือโทร022885773