วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2566
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา