วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เปิดเทอม 1/2566
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เปิดเทอม 1/2566

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2566 ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองโสมง และโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรในการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3