วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมทำเว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.นม.3
สพป.นครราชสีมา

อบรมทำเว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.นม.3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เปิดการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ และนายภานุชิต วัดกระโทก เป็นวิทยากร ให้การอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3