วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอเสิงสาง
สพป.นครราชสีมา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอเสิงสาง

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสกัดนาควิทยา โรงเรียนบ้านหนองขนากและโรงเรียนหน้ากลองวิทยา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ทั้งยังเน้นย้ำให้ครูพัมนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีวินัยในตนเอง มีความเป็นระเบียบ ตลอดจนรักษาสุขอนามัยของตนเองได้เป้นอย่างดี