วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>มอบเกียรติบัตรทดสอบคณิตคิดคำนวณ(Numeracy)
สพป.นครราชสีมา

มอบเกียรติบัตรทดสอบคณิตคิดคำนวณ(Numeracy)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทักษะด้านคณิตคิดคำนวณ (Numeracy) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านคณิตศาสตร์
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านคณิตศาสตร์ให้มีความ เป็นเลิศ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตคิดคำนวณ (Numeracy) ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี อำเภอปักธงชัย และ อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 19 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 366 คน ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ดำเนินการสอบ 2 ฉบับ ได้แก่ คิดเลขเร็ว 70% โจทย์ปัญหา 30% มีนักเรียนได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 269 คน ดังนี้ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง จํานวน 120 คน เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินจํานวน 68 คน เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 53 คน และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย จํานวน 28 คน