วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ กัวใจพอเพียง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี โดยปีงบประมาณ 2564-2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับประสบการณ์การเรียนทักษะอันจะส่งผลต่อการศึกษา หากท่านใดสนใจติดต่อหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้