วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล 044- 445161 ต่อ 835 เบอร์ 095-4022999