วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต สู่เขตสุจริต” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3